O webinaru

Tvrtka koju vodite je narasla, prihodi su povećani, ali niste zadovoljni kako sve funkcionira i imate osjećaj da nemate kontrolu nad poslovanjem kao nekada.

Vidite i osjećate da morate organizaciju poslovanja dići na viši novo, ali niste sigurni na koji način to napraviti.

Jasno je da u jednom danu nije moguće prikazati sve aspekte i probleme koji uzrokuju glavobolje vlasnicima i direktorima tvrtki. Međutim, nisu svi problemi jednako važni, naš cilj je na praktičnim i iskustvenim primjerima pokazati kako optimalno posložiti najbitnije stvari.

Proći ćemo kroz najvažnije aspekte efikasne organizacije tvrtke i cjelokupnog poslovanja, nećemo pričati o teoriji, praktična i isprobana rješenja temelj su ove radionice.

Pokazat ćemo praktičan način kako kreirati optimalnu organizacijsku shemu s neophodnim radnim pravilima, kako izraditi, nadzirati i provesti razne poslovne planove.

Kako nadzirati poslovanje preko KPI-ključnih indeksa poslovanja, kako upravljati zalihama i naplatom potraživanja, te kako implementirati varijabilni sustav nagrađivanja zaposlenika.

Termin i mjesto održavanja, kotizacija

Termin i mjesto održavanja: 17.03.2022. od 9 do 15 sati / MS Teams aplikacija (pristup webinaru direktno pomoću linka kojeg će polaznici dobiti mailom, nije potrebno imati instaliran MS Teams)

Kotizacija: 1150 kn + PDV (15 % popusta za druge i ostale iz tvrtke)

Kotizacija uključuje: sudjelovanje na webinaru, prezentaciju i korištene primjere i obrasce u digitalnom obliku, konzultacije s predavačem

Seminar održavamo i kao in-house edukaciju samo za Vašu tvrtku, molimo kontaktirajte nas radi dogovora.

Kome je webinar namijenjen?

  • Vlasnicima tvrtke, direktorima, članovima Uprave– kako bi vidjeli načine i metode uspostavljanja efikasnih organizacija poslovanja koje su provjerene u uspješnim tvrtkama, te usporedbom s organizacijom vlastite tvrtke dobili ideje za potrebne promjene
  • Voditeljima sektora i odjela, važnijim zaposlenicima – kako bi na temelju usporedbe provjerenih uspješnih modela upravljanja i vlastitog sustava – dobili brojne ideje poboljšanja primjenjive u operativnom upravljanju poslovanja vlastite sredine

Iz sadržaja webinara:

Kako preispitati ide li nam tvrtka u pravom smjeru
Povremeno, svakih nekoliko godina potrebno je preispitati generalni smjer tvrtke, definirati što proizvodimo ili nudimo, kojim kupcima i na kojim tržištima – i na koji način to radimo.
Pokazat ćemo optimalan način kako preispitati od čega ćemo živjeti narednih godina, što radimo i kuda idemo – tako da u to uključimo najpametnije glave u tvrtki.

Organizacijska shema
Zacrtane planove i ciljeve, u realnom biznisu odraditi može samo tvrtka s dobrom organizacijom. Tu je presudna optimalna organizacijska shema, s jasno postavljenim ovlaštenjima i odgovornostima.
Svaka dobro postavljena organizacijska shema mora biti postavljena poštujući sljedeće:

  • Sastavne cjeline, sektori i odjeli, s odgovornostima i ovlaštenjima moraju biti logično postavljeni
  • Svaki zaposlenik, bez ikakvih dilema, mora znati tko mu je nadređeni
  • Imenovani voditelji moraju biti sposobni relativno brzo donositi odluke, osobito više rangirani voditelji

Pokazat ćemo proces kreiranja organizacijske sheme kroz par koraka, a koji uključuje timski rad najvažnijih ljudi u tvrtki.

Pravila igre (Radna pravila/Procedure)
Kao što u svakoj stambenoj zgradi s više stanara na ulazu na zidu visi „Kućni red“, kojega se stanari moraju pridržavati, tako je u svakoj tvrtki nužno postojanje dogovorenih Radnih pravila, koja precizno opisuju kako teče poslovanje (Pravila igre).
Radna pravila, ako su napisana razumljivo i jednostavno, te ako su na nenametljiv način implementirana u dnevno poslovanje postaju vrlo važan faktor uspješne organizacije poslovanja. Pokazat ćemo optimalan način izrade Radnih pravila i uputa, te ono što je još važnije kako ih implementirati u dnevni ritam tvrtke tako da ih zaposlenici ne tretiraju kao još jednu hrpu papira.

Izrada planova i nadzor nad izvršenjem
Poznato je da velika količina planova ostanu „mrtvo slovo na papiru“. Biznis zahtijeva razne dodatne akcije nužne za budućnost, a zaposlenici su opterećeni tekućim poslom i teško prihvaćaju nove i dodatne akcije koje im oduzimaju dragocjeno vrijeme.
Kako se to ne bi desilo potrebno je da planovi budu realno optimistični, s precizno opisanim akcijama, jednoznačno definiranim izvršiocima i realno definiranim rokovima.
I najvažnije, precizno definiranim načinom izvještavanja i nadzora.
Pokazat ćemo najbolje prakse vodećih kompanija, odnosno kako raditi razne vrste planova, te ono što je još važnije, kako efikasno nadzirati i gurati realizaciju- s osnovnim ciljem završetka planiranoga.

Upravljanje zalihama
Nužno je zalihama upravljati na optimalan način, kako bi uz prihvatljiv volumen zaliha koje nam vežu novac, imali zahtijevanu raspoloživost sirovina i gotovih proizvoda, kao vjetar u leđa prodaji.
Pokazat ćemo načine optimalnog definiranja, upravljanja i nadzora visine zaliha.

Iz sadržaja webinara:

Nadzor poslovanja preko KPI- Ključnih indeksa poslovanja
Da bi znala kamo ide, uprava tvrtke mora imati jasnu sliku trenutnog stanja. Nužno je, na mjesečnoj bazi imati sažete i jasne izvještaje o procesima koji su ključni za poslovanje.
Izvještaji moraju biti alat za planiranje akcija poboljšanja, a ne teško probavljiva hrpa brojki.
Pokazat ćemo na optimalan način izrade ključnih izvještaja koji pokrivaju cijelo poslovanje, uz prikaz cijelog niza primjera dobro strukturiranih izvještaja.

Naplata potraživanja
Sav vaš trud da izgradite tvrtku, proizvedete i prodate kvalitetan proizvod može otići u vjetar ako ne uspijete naplatiti potraživanja ili ako ga teško naplaćujete.
Naplata potraživanja mora biti organiziran proces koji će omogućiti da na vrijeme i u potpunosti dođete do svoga novca.
Pokazat ćemo kako ustrojiti efikasan sustav naplate potraživanja, gdje se u svakom trenutku zna tko što radi i gdje su Vaša potraživanja maksimalno zaštićena

Sustav varijabilnog nagrađivanja zaposlenika
Svi pričaju da plaće ne smiju biti fiksne i da trebaju ovisiti o mjerljivom doprinosu pojedinca, ali u praksi većina tvrtki nije u stanju napraviti značajniji pomak u tome smjeru i plaće su više-manje fiksne .
Pokazat ćemo dobre i u praksi uspješno provedene modele varijabilnih plaća, bazirane na precizno definiranim mjerljivim pokazateljima.

O predavaču: Branko Duvnjak, dipl.ing.

Diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje 1989., usavršavao se na MBA studiju na ZŠEM-u u Zagrebu. Karijeru je počeo u Ericssonu gdje je desetak godina, između ostalog, vodio odjele kvalitete, tehnologije i proizvodnje. Nakon toga jednu godinu vodio je kao direktor manju prehrambenu proizvodnu tvrtku. Zadnjih 15 godina radio je kao direktor uspješne privatne proizvodne tvrtke Klimaoprema d.d., koja je pod njegovim vodstvom povećala prihode s 2 na 20 milijuna eura, broj zaposlenih s 60 na više od 300, proizvodne pogone s 1.000 m2 na 16.000 m2, uz konstantno profitabilno poslovanje.

U tom dugom periodu od 15 godina, konstantno je radio na unapređenju organizacije tvrtke, kako bi optimalnim funkcioniranjem maksimalno pridonosila profitabilnom poslovanju. Efikasna i protočna organizacija poslovanja imperativ je za svaki uspješan biznis.

Završio je brojna dodatna menadžerska usavršavanja iz područja financija, prodaje i pregovaranja, strateškog planiranja, upravljanja promjenama i organizacijom, upravljanja proizvodnjom, osiguranja kvalitete kao i pedagoško psihološku izobrazbu. Trenutno je vlasnik tvrtke za poslovno savjetovanje, kroz koju djeluje kao konzultant.

PRIJAVNICA ZA WEBINAR

Molimo popuniti i poslati, nakon čega ćete dobiti predračun za uplatu kotizacije.

Opći uvjeti: Kotizacija se plaća najkasnije pet dana prije početka seminara. Polaznici koji odustanu nakon uplate nemaju pravo na povrat novca, ali mogu bez plaćanja prisustvovati sljedećem seminaru/webinaru po izboru. Prijavljenog polaznika može zamijeniti druga osoba. Damasa d.o.o zadržava pravo otkazivanja seminara, u tom slučaju uplaćena kotizacija se vraća u cijelosti. Slanjem ove prijave prihvaćate ove opće uvjete. Podaci koje ste naveli neće biti ustupljeni trećima.