Organizacijska shema i radna pravila

Optimalna organizacijska shema, s jasno postavljenim odgovornostima i ovlaštenjima, nužna je za efikasno funkcioniranje tvrtke. U suprotnom slučaju, javlja se previše dilema i zastoja koji koče efikasan rad.

Također, želimo li visoku razinu produktivnosti, nužno je da se većina poslovnih procesa odvija po unaprijed dogovorenim pravilima, poštujući specifične situacije kada je nužna improvizacija. To je osobito važno pri dolasku novih ljudi u tvrtku, koji su, ako ne postoje pravila i procedure, prepušteni stihiji. Radna pravila i procedure su skup dokumenata koji govore kako i na koji način se radi u tvrtki. Smještena su na jednom mjestu (najčešće serveru), svima su dostupna i trebaju se poštivati.

U njima je opisano kako i na koji način nešto funkcionira, npr. prodaja, kako je organiziran proces od otvaranja proizvodnih radnih naloga do isporuke kupcu, koja su pravila discipline u tvrtki itd. Bez jasnih i definiranih pravila i procedura, tvrtka nije efikasna, ne radi se uhodano i posljedično izostaje željeni rezultat.

Kako Vam mi možemo pomoći?

Ako niste zadovoljni postojećim stanjem u tvrtki, organizacijom i odvijanjem poslovnih procesa, ako smatrate da trebate više reda, a manje kaosa.

Organizacijska shema i sistematizacija radnih mjesta

Zajedničkim radom s vašim najvažnijim ljudima analizirat ćemo i definirati organizacijsku shemu koja najbolje odgovara potrebama vaše tvrtke.

Definirat ćemo potrebna radna mjesta po svim organizacijskim cjelinama. Za svako radno mjesto izradit ćemo precizan opis posla koji će jasno definirati odgovornosti i ovlaštenja svakog radnog mjesta.

Cilj je ustrojiti takvu organizaciju u kojoj se jasno znaju odgovornosti, gdje nema preklapanja i sivih zona među organizacijskim cjelinama, na način da se u svakom trenutku zna tko što radi.

Također, definiranjem ključnih ovlaštenja u opisima radnih mjesta stvorit ćemo jasnu hijerarhiju u procesima odlučivanja, od nižih do viših razina.

Radna pravila i procedure

I u tvrtkama s optimalnom organizacijskom shemom i dobrom sistematizacijom postoje brojni problemi koji stvaraju nered. Većim dijelom uzrok su nejasno ili nikako definirana pravila igre, tj. radna pravila i procedure koje opisuju naše poslovne procese, ili procedure postoje, ali ih se većina ne pridržava. Zajedničkim radom s Vašim najvažnijim ljudima analizirat ćemo organizacijske probleme s kojima se tvrtka bori te ćemo na taj način doći do prioriteta kojima se trebamo posvetiti kako bi poslovni procesi tečnije funkcionirali. Nadalje, odredit ćemo jedinstven izgled radnih pravila i procedura te u malim timovima krenuti s pisanjem radnih pravila i procedura.

Na kraju procesa tvrtka će imati na jednom mjestu sva najvažnija pravila i procedure koje opisuju kako se radi i živi u tvrtki. To neće biti od nikoga nametnuta pravila, nego ono što su predložili odgovorni zaposlenici po pojedinim cjelinama. Osim osnovnih poslovnih procesa ( prodaja, nabava, proizvodnja, skladištenje, otprema i dr. ) odredit ćemo i radna pravila za podržavajuće funkcije koje često pridonose kaosu (npr. radna disciplina u uredima, korištenje službenih automobila, provjera boniteta kupaca, zapošljavanje novih radnika, održavanje infrastrukture i sl.)

Cilj je da većina procesa u tvrtki bude pokrivena s pisanim pravilima i procedurama koje će biti napisane od samih zaposlenika kao najbolji način obavljanja poslova u tvrtki. Dogovoriti ćemo detalje implementacije usvojenih procedura na način da ih zaposlenici što prije prihvate kao dragocjeno sredstvo efikasnijeg rada, a ne kao dodatnu birokratizaciju. Tako ćemo, uz optimalno definiranu organizaciju, precizna ovlaštenja i odgovornosti po radnim mjestima, imati usvojena i implementirana radna pravila i procedure. To bi trebala biti garancija efikasnog i produktivnog rada, uz manje kaosa i nezadovoljstva, a više reda, zadovoljstva i profita.

Zainteresirani za našu ponudu? Pošaljite nam upit.