SUSTAV IZVJEŠTAVANJA UPRAVE PUTEM KPI-a (ključni pokazatelji poslovanja)

Da bi znala kamo ide, uprava tvrtke mora imati jasnu sliku trenutnog stanja. Nužno je, na mjesečnoj bazi, imati sažete i jasne izvještaje o onim procesima koji su ključni za poslovanje.

Ovisno o djelatnosti tvrtke to može uključivati: račun dobiti po profitnim centrima i ukupno, prihode od prodaje po profitnim centrima, rokove isporuke, broj reklamacija, opterećenost proizvodnje, potraživanja od kupaca i dugovanja dobavljačima, fluktuacija zaposlenika, udio bolovanja, broj prekovremenih sati i ostalo.

Osnovna svrha toga je, osim jasne slike trenutnog stanja, mogućnost da tvrtka na vrijeme prepozna negativne trendove i reagira na njih.

Kako Vam mi možemo pomoći?

U razgovoru s Vama vidjet ćemo trenutni način izvještavanja. Detektirat ćemo pokazatelje koji su najbitniji za Vaše poslovanje.
Izraditi ćemo prikladne mjesečne izvještaje, obučiti odgovorne osobe kako da ih popunjavaju i zajednički ustrojiti redoviti mjesečni ciklus izvještavanja tj. praćenja i kontroliranja poslovanja preko KPI-a (KLJUČNIH POKAZATELJA POSLOVANJA).

Zainteresirani za našu ponudu? Pošaljite nam upit.