Webinar za nefinancijaše

Cilj svake tvrtke je poslovati profitabilno. Kako bi što učinkovitije upravljali troškovima, nužno je da voditelji i važniji zaposlenici imaju potrebna znanja o financijama. Često je slučaj da zaposlenici, koji nemaju formalnu financijsku izobrazbu (većim dijelom tehničke struke), nedovoljno razumiju temeljne financijske procese koji su nužni za ukupno sagledavanje uspješnosti tvrtke. Posljedično, izostaje efikasno upravljanje i kontrola troškova, što utječe na ukupan rezultat tvrtke.

Želite li na jednostavan način usvojiti temeljne pojmove iz financija, na način koji je prilagođen osobama koje nemaju formalno obrazovanje iz financija?

Želite li sagledati ukupnu sliku računa dobiti tvrtke, što na njega najviše utječe, ponajviše kroz prizmu troškova koji nastaju u dnevnom životu tvrtke?

Želite li jednostavno kao inženjer, pravnik i slično dobiti jasnu sliku o najvažnijim detaljima financijskog života tvrtke?

Termin i mjesto održavanja, kotizacija

Termin i mjesto održavanja: 28.04.2022. od 9 do 13 sati /MS Teams aplikacija (pristup webinaru direktno pomoću linka kojeg će polaznici dobiti mailom, nije potrebno imati instaliran MS Teams)

Kotizacija: 950 kn + PDV (15 % popusta za druge i ostale iz tvrtke)

Kotizacija uključuje: sudjelovanje na webinaru, prezentaciju i korištene primjere i obrasce u digitalnom obliku, konzultacije s predavačem

Seminar održavamo i kao in-house edukaciju samo za Vašu tvrtku, molimo kontaktirajte nas radi dogovora.

Što naš webinar razlikuje od drugih?

Način prezentacije i predavač s 15-godišnjim iskustvom upravljanja financijama u proizvodnoj tvrtki s većinskim inženjerskim stručnjacima koji su prirodno većim dijelom vremena bili posvećeni nefinancijskim aktivnostima. Na temelju toga, predavač je u praksi i iz prve ruke mogao pratiti osnovne probleme s kojima se susreće tehničko osoblje u razumijevanju osnova financija koje je nužno kako bi u potpunosti razumjeli najvažnije pojmove vezane uz troškove, račun dobiti, bilancu, cash-flow i ostalo.

Kome je webinar namijenjen?

  • Inženjerima i ostalom tehničkom i nefinancijskom osoblju– kako biste potpuno shvatili osnovne financijske pojmove i procese te tako nadogradili svoje stručne kompetencije s nužnim znanjem o financijama tvrtke
  • Voditeljima sektora i odjela – svaki voditelj u tvrtki koji nije profesionalno vezan za financije morao bi imati razinu znanja o financijama na razini da suvereno razumije najvažnije financijske pojmove i procese

Osnovni ciljevi webinara:

  • Polaznici će na jednostavan način usvojiti znanja o temeljnim financijskim dokumentima tvrtke – Računu dobiti i Bilanci stanja
  • Sustavno ćemo obraditi sve vrste troškova tvrtke, moguće načine ušteda te će tako polaznici dobiti jasniju sliku o tome kako tvrtka ima ogroman broj troškova za koje možda nisu ni znali (ljudi obično percipiraju samo osnovne troškove – roba, plaće, režije i slično)
  • Zaposlenici, osobito u prodaji, skloni su razmišljati na način kako njihova prodaja s npr. 20–30 % RUC-a, za tvrtku znači veliki profit – ovdje ćemo ih sučeliti s velikim troškovima za koje možda ne znaju
  • Iskazani profit tvrtke podrazumijeva 100 % naplatu potraživanja, što nikada nije slučaj
  • Komercijalisti su skloni zahtijevati veće zalihe kako bi mogli bolje odgovoriti na zahtjeve kupaca, ali podcjenjuju financijski napor koji tvrtka ima zbog toga- jasno ćemo to ukazati
  • Konačni cilj je da polaznici, s jasnijom slikom računa dobiti, prolazeći kroz sve vrste troškova, u budućem radu značajnije nego do sada utječu na ukupno smanjivanje troškova- te da na pravi način sagledaju da samo svatko s maksimalnim angažmanom može doprinijeti boljem ukupnom rezultatu tvrtke

Iz sadržaja webinara:

Bilanca tvrtke
Na jednostavan način pokazat ćemo osnovne sastavnice Bilance. Paralelno ćemo uspoređivati obitelj i tvrtku (u ranoj i kasnijoj fazi) – kako bi pojašnjenja bila što jednostavnija.
Pojasnit ćemo zašto su krediti ponekad nužni za rast tvrtke te gdje se oni nalaze u Bilanci.
Vidjet ćemo kako vlasništvo nad tvrtkom ništa ne znači ako je kapital vrlo mali, a obveze vrlo velike.

Račun dobiti
Paralelno ćemo uspoređivati obitelj i tvrtku (u ranoj i kasnijoj fazi ) – kako bi pojašnjenja bila što jednostavnija.
Koncentrirat ćemo se na sve vrste troškova, analizirati ih te vidjeti gdje su najveće mogućnosti za uštede. Prezentirat ćemo i one troškove koji nisu u fokusu, a značajni su. Pojasnit ćemo što je u stvari amortizacija.
Detaljno ćemo obraditi one troškove na koje polaznici mogu najviše utjecati.
Pojasnit ćemo zašto iskazana dobit na kraju godine ne znači da imamo toliki višak novaca na računu i zašto dobit od par postotaka od prodaje – u praksi podrazumijeva da je to rezultat oko nule.

Iz sadržaja webinara:

Zalihe
Pokazat ćemo da u račun dobiti zalihe ne ulaze kada stižu na skladište, nego u trenutku kada ih prodamo, ali da unatoč tome iziskuju velika financijska sredstva – prilikom ulaska na skladište.
Mudro je zalihe držati na optimalnoj razini, kako bi zadovoljili Prodaju, a ne „ubili“ financije.

Porezi
Pojasnit ćemo PDV kao prolaznu stavku tvrtke sa stanovišta rezultata, ali kao bitnu stavku u cash-flow situaciji.
Porez na dobit, troškovi koji povećavaju poreznu osnovicu.

Bonitet tvrtke
Temeljni financijski pokazatelji koji govore o uspješnosti tvrtke.
Koje su prosječne a koje ciljane vrijednosti raznih pokazatelja: likvidnost tvrtke, profitabilnost, zaduženost, aktivnost.
Što je EBITDA, a što bruto dobit iskazana u RDG-u
Zašto je dodana vrijednost/zaposlenom (novostvorena vrijednost) najvjerodostojniji pokazatelj uspješnosti tvrtke

O predavaču: Branko Duvnjak, dipl.ing.

Diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje 1989., usavršavao se na MBA studiju na ZŠEM-u u Zagrebu. Karijeru je počeo u Ericssonu gdje je desetak godina, između ostalog, vodio odjele kvalitete, tehnologije i proizvodnje.

Nakon toga jednu godinu vodio je kao direktor manju prehrambenu proizvodnu tvrtku.

Zadnjih 15 godina radio je kao direktor uspješne privatne proizvodne tvrtke Klimaoprema d.d., koja je pod njegovim vodstvom povećala prihode s 2 na 20 milijuna eura, broj zaposlenih s 60 na više od 300, proizvodne pogone s 1.000 m2 na 16.000 m2, uz konstantno profitabilno poslovanje.

U tom dugom periodu od 15 godina, uz ostalo, vodio je financijsko poslovanje tvrtke.

Završio je brojna dodatna menadžerska usavršavanja iz područja financija, prodaje i pregovaranja, strateškog planiranja, upravljanja promjenama i organizacijom, upravljanja proizvodnjom, osiguranja kvalitete kao i pedagoško psihološku izobrazbu. Trenutno je vlasnik tvrtke za poslovno savjetovanje, kroz koju djeluje kao konzultant.

PRIJAVNICA ZA WEBINAR

Molimo popuniti i poslati, nakon čega ćete dobiti predračun za uplatu kotizacije.

Opći uvjeti: Kotizacija se plaća najkasnije pet dana prije početka seminara. Polaznici koji odustanu nakon uplate nemaju pravo na povrat novca, ali mogu bez plaćanja prisustvovati sljedećem seminaru/webinaru po izboru. Prijavljenog polaznika može zamijeniti druga osoba. Damasa d.o.o zadržava pravo otkazivanja seminara, u tom slučaju uplaćena kotizacija se vraća u cijelosti. Slanjem ove prijave prihvaćate ove opće uvjete. Podaci koje ste naveli neće biti ustupljeni trećima.