• Monitoring kvalitete procesa
    Osim kontrole tekućih radnih naloga i proizvoda, dobro je imati kvalitetan uvid da li su naši proizvodni procesi općenito na traženom nivou kvalitete. To možemo držati pod kontrolom ako periodično, metodom slučajnog uzorka kontroliramo najvažnije parametre, te uz određen sustav bodovanja pronađenih grešaka, dobijemo kontrolni indeks koji pratimo na mjesečnoj razini. Na taj način uočavamo negativne trendove, te poduzimamo potrebne akcije poboljšanja
  • Razvijanje svijesti o pogubnosti grešaka kod radnika – Mala je vjerojatnost grešaka kod iskusnih i kvalitetnih radnika. Na žalost, trenutna situacija s radnom snagom diktira zapošljavanje novih radnika većinom bez iskustva i potrebnih znanja, često s niskom razinom razumijevanja koliko je važno imati isporuke bez reklamacija. Pokazat ćemo načine kako podići svijest o kvaliteti na višu razinu.
  • Dokumentacija ISO 9001 koja stvara smetnju i zbrku – Čest je slučaj da tvrtke koje imaju certifikat ISO 9001 imaju kaos s dokumentacijom na način da je to nešto smješteno u registratoru koji se vadi samo kod dolaska auditora. Istovremeno, ono što stvarno treba radniku – nije dostupno na pravi način. Pokazat ćemo način kako da proizvodnja ima ono što im treba, bez straha od ISO 9001 dokumentacije.
  • Kontroling kvalitete – mjerenje i izvještavanje o kvaliteti – S obzirom na to da je kvaliteta jedna od nužne 3 riječi potrebne da se uspije u biznisu (cijena-rok-kvaliteta), nužno je da svi odgovorni, osobiti voditelji proizvodnje imaju jednostavne i precizne mjesečne izvještaje, koji na brz način daju kompletnu sliku o kvaliteti ili nekvaliteti naše proizvodnje. Pokazat ćemo jednostavan komplet izvještaja o kvaliteti, koje bi morao imati svaki voditelj proizvodnje.