Kako provjeriti bonitet poslovnog partnera u jednoj minuti

U poslovnom svijetu često je potrebno na brzinu provjeriti s kime imamo posla. Bilo da je riječ o kupcu, dobavljaču ili nekom trećem,prije dogovaranja konkretne suradnje mudro je provjeriti bonitet potencijalnog klijenta.

Opreza nikada dovoljno, osobito ako je riječ o velikim financijskim iznosima – nužno je temeljito provjeriti bonitet druge strane. Ovdje ćemo pokazati kako možemo na brz način dobiti osnovnu sliku o bonitetu. U mnoštvu financijskih pokazateljaizdvojiti ćemo one koji daju dobru okvirnu sliku boniteta tvrtke.

PRODUKTIVNOST

Produktivnost = dodana vrijednost /zaposlenom

Dodana vrijednost = EBITDA + troškovi zaposlenih (plaće)
Produktivnost govori koliko tvrtka zarađuje po zaposleniku, tj. kolika je dodana vrijednost po zaposleniku. To je najbolji pokazatelj koliko efikasno tvrtka radi.Dodana vrijednost je, kao zbroj profita (EBITDA) i mase plaća,ono što tvrtka u suštini zaradi nakon što plati sirovine, režije i sve druge troškove. Hoće li vlasnici preusmjeriti više novaca u radničke plaće ili vlastiti profit – stvar je poslovne odluke.

U hrvatskim mjerilima produktivnost se okvirno kreće od skromnih 15.000 eura, osrednjih 30.000eura, do visokih 60.000 iviše eura po zaposleniku,gdje prednjače velike telekomunikacijske tvrtke, pivovare, farmaceuti i sl.

LIKVIDNOST

Premda je za ukupnu situaciju tvrtke najvažnije efikasno egzistiranje u biznisu koji nudi određeni potencijal i na taj način ostvaruje pristojnu dodanu vrijednost, tj. zaradu, nisu rijetki slučajevi propasti tvrtki zbog nedostatka likvidnih sredstava, unatoč ostvarenoj pristojnoj dodanoj vrijednosti.

Ovdje imamo 2 pokazatelja :

  • a) Koeficijent likvidnosti = kratkotrajna imovina / kratkoročne obveze (poželjno je više od 2)
  • b) Koeficijent ubrzane likvidnosti = kratkotrajna imovina -zalihe /kratkoročne obveze (poželjno je više od 1)

Oba pokazatelja pokazuju koliko brzo tvrtka, u slučaju potrebe, može servisirati kratkoročne obveze (krediti banke, dobavljači ) iz kratkotrajne imovine ( potraživanja, novac na računu , zalihe).
Što su pokazatelji viši, tvrtka je likvidnija.

ZADUŽENOST

Ukoliko dođe do nepredviđenih tržišnih situacija, naglog pada prodaje ili slično, kroz nemirne vode je lakše ploviti ako vam tvrtka nije previše zadužena. Većina tvrtki koje su otišle u stečaj imale su prevelike dugove, koji su nastali iz raznih razloga,npr. prevelike investicije, slabe naplata potraživanja i drugo. Upravo zato mudro je provjeriti zaduženost tvrtke .

Koeficijent zaduženosti = Ukupne obveze tvrtke / Ukupna imovina

Granična vrijednost je 70 %, tj. više od 70 % govori da je tvrtka prezadužena i da bi mogla imati problema sa podmirenjem obveza u slučaju poremećaja na tržištu.

Dodatno , mudro je u bilanci stanja provjeriti kolike se kreditne obveze prema bankama, osobito kratkoročne, s obzirom da su baš te obveze u nemirnim vremenima jedan od najjačih utega.

Svi navedeni pokazatelji javno su dostupni putem godišnjih financijskih izvještaja, ili na brži način,preko specijaliziranih tvrtki koji ih nude pregledno i jednostavno – ako imate ugovoren pristup podacima.

Zaključno, brzi pogled na ova tri pokazatelja ukazuje na važne detalje boniteta tvrtke, što bi trebalo biti dovoljno da mirnije spavamo:

  • dodanom vrijednošću po zaposleniku procjenjujemo ostvaruje li tvrtka skromnu, osrednju ili veliku zaradu
  • koeficijenti likvidnosti će nam ukazati ima li tvrtka dovoljno likvidnih sredstava
  • koeficijent zaduženosti će nas upozoriti ako je tvrtka prezadužena

Naravno, ovdje nismo spomenuli da je preduvjet za uspješnu suradnju i miran san to da klijent nije u blokadi računa ili da posljednjih mjeseci nije bio u blokadama računa , u suprotnom – veliki oprez.