Što je ISO 9001?

ISO 9001 je najprihvaćenija međunarodna norma koja postavlja zahtjeve za uspostavu sustava upravljanja kvalitetom.

To nije norma nekoga određenog proizvoda, već se ona odnosi na cjelokupan sustav upravljanja kvalitetom cijele tvrtke/organizacije, a primjenjiva je na sve vrste tvrtki i organizacija.

Tvrtka mora sve najvažnije procese organizirati i dokumentirati na način koji će minimizirati mogućnost nastanka greške, koja bi posljedično dovela do loše kvalitete proizvoda ili usluge, te na taj način prouzročila probleme kupcu.

Certifikacija takvog sustava u cijelom svijetu je općeprihvaćen način dokazivanja potencijalnom partneru da će naručeni proizvod ili usluga biti u skladu sa traženom kvalitetom.

Zašto uvesti i certificirati ISO 9001?

Sve je češća poslovna praksa da kupci kao preduvjet pri izboru dobavljača uopće ne razmatraju one organizacije koje nemaju certifikat ISO 9001. On u praksi signalizira da tvrtka ima dobro organiziran sustav cjelokupnog poslovanja koji garantira isporuke na vrijeme i bez grešaka.

Prednosti certifikata su:

 • rast ugleda na tržištu i mogućnost otvaranja novih tržišta
 • zadovoljstvo i povjerenje kupaca, manje reklamacija
 • bolja organizacija radnih procesa s jasnim odgovornostima i ovlaštenjima
 • kontinuirano unaprjeđenje i poboljšanje poslovnih rezultata
 • garancija kvalitete proizvoda i usluga
 • smanjivanje troškova
 • detektiranje slabih točaka sustava i njihovo otklanjanje kroz preventivne i korektivne radnje
 • tvrtka postaje poželjna kvalificiranim radnicima na tržištu rada

Kako dobiti ISO 9001 certifikat?

Prije samog čina certificiranja, koji obavljaju akreditirane organizacije, nužno je da tvrtka ili organizacija svoj sustav upravljanja kvalitetom organizira i dokumentira u skladu sa zahtjevima norme ISO 9001.

Kako bi skratili vrijeme implementacije novog sustava te minimizirali trošak uvođenja, dobra odluka je angažirati konzultante/savjetnike, koji sa svojim specifičnim znanjima pomažu u uvođenju i certificiranju novog sustava upravljanja kvalitetom.

Što mi radimo za Vas?

 • izrađujemo kompletnu dokumentaciju propisanu normom ISO 9001: poslovnike, procedure, upute, obrasce
 • obučit ćemo Vaše zaposlenike o svim bitnim zahtjevima norme ISO 9001
 • impementirat ćemo te zajedno s Vašim zaposlenicima uhodati novi sustav upravljanja kvalitetom
 • putem internog audita pripremiti ćemo Vas za certificiranje sustava na način da samo certificiranje prođe uspješno i bez problema

Zainteresirani za našu ponudu? Pošaljite nam upit.