Što je ISO 14001?

ISO 14001 je međunarodna norma koja postavlja zahtjeve za uspostavu sustava upravljanja okolišem. Sustav upravljanja okolišem obuhvaća:

 • utvrđivanje svih načina na koje organizacija utječe na okoliš
 • utvrđivanje svih zahtjeva vezanih uz očuvanje okoliša, koje pred organizaciju postavljaju relevantni propisi
 • utvrđivanje procesa utjecaja na okoliš, resurse, odgovornosti i ovlaštenja za njihovo provođenje
 • postavljanje ciljeva vezanih uz očuvanje okoliša
 • praćenje ostvarenja ciljeva i kontinuirano poboljšavanje sustava upravljanja okolišem

Sukladnost normi organizacija dokazuje dokumentiranjem i primjenom sustava upravljanja okolišem. Sukladnost normi potvrđuju ovlaštene organizacije kroz proces certifikacije.

Zašto uvesti i certificirati ISO 14001?

Uspostavom i certificiranjem sustava upravljanja okolišem ISO 14001, osobito u svjetlu trenutne pojačane senzibilnosti cijelog društva oko pitanja zaštite okoliša, tvrtke dobivaju slijedeće prednosti:

 • općenito poboljšanje imidža kod kupaca, javnosti i zakonodavnih tijela
 • prednost u poslovanju kod nekih grupa kupaca, osobito na inozemnom tržištu
 • uštede u potrošnji energije i materijala
 • smanjenje troškova gospodarenja otpadom
 • bolju marketinšku poziciju kao ekološki svjesne i odgovorne tvrtke
 • poboljšanje radnih uvjete i posljedično tvrtka postaje poželjna na tržištu rada
 • povećano zadovoljstvo vlastitih zaposlenika zbog ekološki osviještenog poslodavca
 • niže premije osiguranja

Kako dobiti ISO 14001 certifikat?

Prije samog čina certificiranja, koje obavljaju akreditirane organizacije, nužno je da tvrtka ili organizacija svoj sustav upravljanja kvalitetom organizira i dokumentira u skladu sa zahtjevima norme ISO 14001.

Kako bi skratili vrijeme implementacije novog sustava, te ukupno gledano minimizirali trošak uvođenja, dobra odluka je angažirati konzultante/savjetnike, koji sa svojim specifičnim znanjima pomažu u uvođenju i certificiranju novog sustava upravljanja kvalitetom

Što mi radimo za Vas?

 • izrađujemo kompletnu dokumentaciju propisanu normom ISO 14001: poslovnike, procedure, upute ,obrasce
 • obučiti ćemo Vaše zaposlenike o svim bitnim zahtjevima norme ISO 14001
 • impementirati ćemo i zajedno s Vašim zaposlenicima uhodati novi sustav upravljanja okolišem
 • putem internog audita pripremiti ćemo Vas za certificiranje sustava na način da samo certificiranje prođe uspješno i bez problema

Zainteresirani za našu ponudu? Pošaljite nam upit.