Posts

Financije za inženjere i ostale nefinancijaše

Molimo kontaktirajte nas radi predbilježbe za buduće termine ili interesa za održavanje in house seminara u Vašoj tvrtki. 

Što naš seminar razlikuje od drugih?

Način prezentacije i predavač s 15-godišnjim iskustvom upravljanja financijama u proizvodnoj tvrtki s većinskim inženjerskim stručnjacima koji su prirodno većim dijelom vremena bili posvećeni nefinancijskim aktivnostima. Na temelju toga, predavač je u praksi i iz prve ruke mogao pratiti osnovne probleme s kojima se susreće tehničko osoblje u razumijevanju osnova financija koje je nužno kako bi u potpunosti razumjeli najvažnije pojmove vezane uz troškove, račun dobiti, bilancu, cash-flow i ostalo.

Kome je seminar namijenjen?

 • Inženjerima i ostalom tehničkom i nefinancijskom osoblju– kako biste potpuno shvatili osnovne financijske pojmove i procese te tako nadogradili svoje stručne kompetencije s nužnim znanjem o financijama tvrtke
 • Voditeljima sektora i odjela – svaki voditelj u tvrtki koji nije profesionalno vezan za financije morao bi imati razinu znanja o financijama na razini da suvereno razumije najvažnije financijske pojmove i procese

Cilj svake tvrtke je poslovati profitabilno.
Kako bi što učinkovitije upravljali troškovima, nužno je da voditelji i važniji zaposlenici imaju potrebna znanja o financijama.
Često je slučaj da zaposlenici, koji nemaju formalnu financijsku izobrazbu (većim dijelom tehničke struke), nedovoljno razumiju temeljne financijske procese koji su nužni za ukupno sagledavanje uspješnosti tvrtke.

Posljedično, izostaje efikasno upravljanje i kontrola troškova, što utječe na ukupan rezultat tvrtke.

Želite li na jednostavan način usvojiti temeljne pojmove iz financija, na način koji je prilagođen osobama koje nemaju formalno obrazovanje iz financija?

Želite li sagledati ukupnu sliku računa dobiti tvrtke, što na njega najviše utječe, ponajviše kroz prizmu troškova koji nastaju u dnevnom životu tvrtke?

Želite li jednostavno kao inženjer, pravnik i slično dobiti jasnu sliku o najvažnijim detaljima financijskog života tvrtke?

Kotizacija uključuje: sudjelovanje na seminaru, tiskanu skriptu predavanja, osvježenja u pauzama, konzultacije s predavačem

Seminar održavamo i kao in-house edukaciju samo za Vašu tvrtku, molimo kontaktirajte nas radi dogovora.

Opći uvjeti: Kotizacija se plaća najkasnije 5 dana prije početka seminara. Sudjelovanje je moguće otkazati najkasnije 7 dana prije seminara pisanim putem. Polaznici koji odustanu nakon toga roka ili ne prisustvuju seminaru dužni su platiti punu cijenu i nemaju pravo na povrat kotizacije. Prijavljenog polaznika može zamijeniti druga osoba. Damasa d.o.o zadržava pravo otkazivanja seminara, u tom slučaju uplaćena kotizacija se vraća u cijelosti. Potpisivanjem ove prijave prihvaćate ove opće uvjete. Podaci koje ste naveli neće biti ustupljeni trećima.

Osnovni ciljevi seminara:

 • Polaznici će na jednostavan način usvojiti znanja o temeljnim financijskim dokumentima tvrtke – Računu dobiti i Bilanci stanja
 • Sustavno ćemo obraditi sve vrste troškova tvrtke, moguće načine ušteda te će tako polaznici dobiti jasniju sliku o tome kako tvrtka ima ogroman broj troškova za koje možda nisu ni znali (ljudi obično percipiraju samo osnovne troškove – roba, plaće, režije i slično)
 • Zaposlenici, osobito u prodaji, skloni su razmišljati na način kako njihova prodaja s npr. 20–30 % RUC-a, za tvrtku znači veliki profit – ovdje ćemo ih sučeliti s velikim troškovima za koje možda ne znaju
 • Iskazani profit tvrtke podrazumijeva 100 % naplatu potraživanja, što nikada nije slučaj
 • Komercijalisti su skloni zahtijevati veće zalihe kako bi mogli bolje odgovoriti na zahtjeve kupaca, ali podcjenjuju financijski napor koji tvrtka ima zbog toga- jasno ćemo to ukazati
 • Konačni cilj je da polaznici, s jasnijom slikom računa dobiti, prolazeći kroz sve vrste troškova, u budućem radu značajnije nego do sada utječu na ukupno smanjivanje troškova- te da na pravi način sagledaju da samo svatko s maksimalnim angažmanom može doprinijeti boljem ukupnom rezultatu tvrtke

Iz sadržaja seminara: 

Bilanca tvrtke
Na jednostavan način pokazat ćemo osnovne sastavnice Bilance. Paralelno ćemo uspoređivati obitelj i tvrtku (u ranoj i kasnijoj fazi) – kako bi pojašnjenja bila što jednostavnija.
Pojasnit ćemo zašto su krediti ponekad nužni za rast tvrtke te gdje se oni nalaze u Bilanci.
Vidjet ćemo kako vlasništvo nad tvrtkom ništa ne znači ako je kapital vrlo mali, a obveze vrlo velike.

Račun dobiti
Paralelno ćemo uspoređivati obitelj i tvrtku (u ranoj i kasnijoj fazi ) – kako bi pojašnjenja bila što jednostavnija.
Koncentrirat ćemo se na sve vrste troškova, analizirati ih te vidjeti gdje su najveće mogućnosti za uštede. Prezentirat ćemo i one troškove koji nisu u fokusu, a značajni su. Pojasnit ćemo što je u stvari amortizacija.
Detaljno ćemo obraditi one troškove na koje polaznici mogu najviše utjecati.
Pojasnit ćemo zašto iskazana dobit na kraju godine ne znači da imamo toliki višak novaca na računu i zašto dobit od par postotaka od prodaje – u praksi podrazumijeva da je to rezultat oko nule.

Zalihe
Pokazat ćemo da u račun dobiti zalihe ne ulaze kada stižu na skladište, nego u trenutku kada ih prodamo, ali da unatoč tome iziskuju velika financijska sredstva – prilikom ulaska na skladište.
Mudro je zalihe držati na optimalnoj razini, kako bi zadovoljili Prodaju, a ne „ubili“ financije.

Porezi
Pojasnit ćemo PDV kao prolaznu stavku tvrtke sa stanovišta rezultata, ali kao bitnu stavku u cash-flow situaciji.
Porez na dobit, troškovi koji povećavaju poreznu osnovicu.

Bonitet tvrtke
Temeljni financijski pokazatelji koji govore o uspješnosti tvrtke.
Koje su prosječne a koje ciljane vrijednosti raznih pokazatelja: likvidnost tvrtke, profitabilnost, zaduženost, aktivnost.
Što je EBITDA, a što bruto dobit iskazana u RDG-u
Zašto je dodana vrijednost/zaposlenom (novostvorena vrijednost) najvjerodostojniji pokazatelj uspješnosti tvrtke

O predavaču: Branko Duvnjak, dipl.ing.

Diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje 1989., usavršavao se na MBA studiju na ZŠEM-u u Zagrebu. Karijeru je počeo u Ericssonu gdje je desetak godina, između ostalog, vodio odjele kvalitete, tehnologije i proizvodnje.

Nakon toga jednu godinu vodio je kao direktor manju prehrambenu proizvodnu tvrtku.

Zadnjih 15 godina radio je kao direktor uspješne privatne proizvodne tvrtke Klimaoprema d.d., koja je pod njegovim vodstvom povećala prihode s 2 na 20 milijuna eura, broj zaposlenih s 60 na više od 300, proizvodne pogone s 1.000 m2 na 16.000 m2, uz konstantno profitabilno poslovanje.

U tom dugom periodu od 15 godina, uz ostalo, vodio je financijsko poslovanje tvrtke.

Završio je brojna dodatna menadžerska usavršavanja iz područja financija, prodaje i pregovaranja, strateškog planiranja, upravljanja promjenama i organizacijom, upravljanja proizvodnjom, osiguranja kvalitete kao i pedagoško psihološku izobrazbu. Trenutno je vlasnik tvrtke za poslovno savjetovanje, kroz koju djeluje kao konzultant.

Efikasna organizacija naplate potraživanja

Molimo kontaktirajte nas radi predbilježbe za buduće termine ili interesa za održavanje in house seminara u Vašoj tvrtki. 

Što naš seminar razlikuje od drugih?

Način prezentacije/radionice i predavač s 15-godišnjim iskustvom direktnog vođenja procesa naplate potraživanja na turbulentnom hrvatskom tržištu, s brojnim primjerima opasnih situacija kada prijeti gubitak teško zarađenog novca. Vidjet ćete najbolja praktična rješenja kako zaštititi svoja potraživanja koja su proizašla iz dugogodišnjeg rada na problemu naplate potraživanja. Pokazat ćemo Vam kako organizirati proces naplate potraživanja u tvrtki tako da uplate od kupaca stižu redovito te da opasnost od gubitka Vaših potraživanja bude minimalna.

Kome je seminar namijenjen?

 • Komercijalistima i drugima koji direktno provode naplatu potraživanja – kako biste vidjeli osnovnu organizaciju uspješne naplate potraživanja – i mnoštvo važnih detalja koje mogu direktno primijeniti u vlastitom radu kako bi uspješnije naplaćivali potraživanja
 • Voditeljima koji se bave naplatom potraživanja – kako biste usporedili vlastiti sustav naplate potraživanja s najboljom praksom te na osnovu toga unaprijedili postojeći sustav

Vrlo često naplata potraživanja radi se bez sustavne organizacije, prepuštajući osoblju u Prodaji ili drugima da svatko na svoj način, kako zna i umije, naplaćuje potraživanja. Komercijalisti su pod pritiskom radi naplate potraživanja, a istovremeno moraju njegovati odnose s kupcima.
Posljedično, rezultati izostaju, novaca nema dovoljno i ono što je najgore – rizik od gubitka potraživanja je značajan.

Želite li, iz prve ruke, saznati kako proces naplate potraživanja vode uspješne hrvatske tvrtke koje su svjesne koliko je važno naplatiti teško zarađeni novac?

Želite li na uspješnim i dokazanim primjerima iz prakse vodećih hrvatskih tvrtki „snimiti“ model naplate potraživanja te ga na odgovarajući način primijeniti u vlastitoj tvrtki?

Kotizacija: 1.490 kn + PDV (15 % popusta za druge i ostale iz tvrtke, 10 % popusta na rane prijave do 13.11.2019.)

Kotizacija uključuje: sudjelovanje na seminaru, tiskanu skriptu predavanja, konzultacije s predavačem i osvježenja u pauzama

Seminar održavamo i kao in-house edukaciju samo za Vašu tvrtku, molimo kontaktirajte nas radi dogovora.

Opći uvjeti: Kotizacija se plaća najkasnije 5 dana prije početka seminara. Sudjelovanje je moguće otkazati najkasnije 7 dana prije seminara pisanim putem. Polaznici koji odustanu nakon toga roka ili ne prisustvuju seminaru dužni su platiti punu cijenu i nemaju pravo na povrat kotizacije. Prijavljenog polaznika može zamijeniti druga osoba. Damasa d.o.o zadržava pravo otkazivanja seminara, u tom slučaju uplaćena kotizacija se vraća u cijelosti. Potpisivanjem ove prijave prihvaćate ove opće uvjete. Podaci koje ste naveli neće biti ustupljeni trećima.

Iz sadržaja seminara:

 • Kako organizirati efikasan proces naplate potraživanja u tvrtki
 • Kako prepoznati visokorizične kupce, tj. kupce kod kojih postoji značajna mogućnost gubitka novca i kako se postaviti prema njima – provjera boniteta na brz i jednostavan način
 • Kako adekvatno osigurati potraživanja
 • Prednosti i mane različitih instrumenata osiguranja naplate: garancija banke, akreditiv, mjenica, zadužnica
 • Zadužnica i zadužnica s osobnim jamstvom – precizne upute što i kako raditi kako bi se maksimalno iskoristile kao učinkovito sredstvo osiguranja potraživanja
 • Treba li i kada pustiti zadužnicu na naplatu – vječita dilema kako ne izgubiti kupca
 • Definiranje precizne upute kako provoditi naplatu potraživanja – tko, što i kada radi
 • Definiranje limita – u novčanom iznosu i danima kašnjenja
 • Pisane opomene – način, sadržaj i dinamika slanja
 • Problematični i teški kupci – kako se nositi s njima
 • Kako riješiti najteže probleme, a ne izgubiti kupca
 • Kontroling cijeloga procesa tako da Uprava ima precizan uvid u situaciju s naplatom potraživanja
 • Što poduzeti kada dođemo do zida
 • Najučinkovitiji pravni koraci – što i kada poduzeti

O predavaču: Branko Duvnjak, dipl.ing.

Diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje 1989., usavršavao se na MBA studiju na ZŠEM-u u Zagrebu. Karijeru je počeo u Ericssonu gdje je desetak godina, između ostalog, vodio različite odjele i sektore. Nakon toga jednu godinu vodio je kao direktor manju prehrambenu proizvodnu tvrtku.

Zadnjih 15 godina radio je kao direktor uspješne privatne proizvodne tvrtke Klimaoprema d.d., koja je pod njegovim vodstvom povećala prihode s 2 na 20 milijuna eura, broj zaposlenih sa 60 na više od 300, proizvodne pogone s 1.000 m2 na 16.000 m2, uz konstantno profitabilno poslovanje.

U tom dugom periodu od 15 godina, direktno je vodio i nadzirao proces naplate potraživanja.

Završio je brojna dodatna menadžerska usavršavanja iz područja financija, prodaje i pregovaranja, strateškog planiranja, upravljanja promjenama i organizacijom, upravljanja proizvodnjom, osiguranja kvalitete kao i pedagoško psihološku izobrazbu. Trenutno je vlasnik tvrtke za poslovno savjetovanje kroz koju djeluje kao konzultant.