Kontrola kvalitete u proizvodnji

Efikasna organizacija poslovanja tvrtke

Molimo kontaktirajte nas radi predbilježbe za buduće termine ili interesa za održavanje in house seminara u Vašoj tvrtki.

Kome je seminar namijenjen

 • Vlasnicima tvrtke, direktorima, članovima Uprave– kako bi vidjeli načine i metode uspostavljanja efikasnih organizacija poslovanja koje su provjerene u uspješnim tvrtkama, te usporedbom s organizacijom vlastite tvrtke dobili ideje za potrebne promjene
 • Voditeljima sektora i odjela, važnijim zaposlenicima – kako bi na temelju usporedbe provjerenih uspješnih modela upravljanja i vlastitog sustava – dobili brojne ideje poboljšanja primjenjive u operativnom upravljanju poslovanja vlastite sredine

Iz sadržaja seminara

Tvrtka koju vodite je narasla, prihodi su povećani, ali niste zadovoljni kako sve funkcionira i imate osjećaj da nemate kontrolu nad poslovanjem kao nekada. Vidite i osjećate da morate organizaciju poslovanja dići na viši novo, ali niste sigurni na koji način to napraviti.

Jasno je da u jednom danu nije moguće prikazati sve aspekte i probleme koji uzrokuju glavobolje vlasnicima i direktorima tvrtki. Međutim, nisu svi problemi jednako važni, naš cilj je na praktičnim i iskustvenim primjerima pokazati kako optimalno posložiti najbitnije stvari. Proći ćemo kroz najvažnije aspekte efikasne organizacije tvrtke i cjelokupnog poslovanja, nećemo pričati o teoriji, praktična i isprobana rješenja temelj su ove radionice.

Pokazat ćemo praktičan način kako kreirati optimalnu organizacijsku shemu s neophodnim radnim pravilima, kako izraditi, nadzirati i provesti razne poslovne planove. Kako nadzirati poslovanje preko KPI-ključnih indeksa poslovanja, kako upravljati zalihama i naplatom potraživanja, te kako implementirati varijabilni sustav nagrađivanja zaposlenika.

Kako preispitati ide li nam tvrtka u pravom smjeru
Povremeno, svakih nekoliko godina potrebno je preispitati generalni smjer tvrtke, definirati što proizvodimo ili nudimo, kojim kupcima i na kojim tržištima – i na koji način to radimo.
Pokazat ćemo optimalan način kako preispitati od čega ćemo živjeti narednih godina, što radimo i kuda idemo – tako da u to uključimo najpametnije glave u tvrtki.

Organizacijska shema
Zacrtane planove i ciljeve, u realnom biznisu odraditi može samo tvrtka s dobrom organizacijom. Tu je presudna optimalna organizacijska shema, s jasno postavljenim ovlaštenjima i odgovornostima.
Svaka dobro postavljena organizacijska shema mora biti postavljena poštujući sljedeće:

 • Sastavne cjeline, sektori i odjeli, s odgovornostima i ovlaštenjima moraju biti logično postavljeni
 • Svaki zaposlenik, bez ikakvih dilema, mora znati tko mu je nadređeni
 • Imenovani voditelji moraju biti sposobni relativno brzo donositi odluke, osobito više rangirani voditelji

Pokazat ćemo proces kreiranja organizacijske sheme kroz par koraka, a koji uključuje timski rad najvažnijih ljudi u tvrtki.

Pravila igre (Radna pravila/Procedure)
Kao što u svakoj stambenoj zgradi s više stanara na ulazu na zidu visi „Kućni red“, kojega se stanari moraju pridržavati, tako je u svakoj tvrtki nužno postojanje dogovorenih Radnih pravila, koja precizno opisuju kako teče poslovanje (Pravila igre).
Radna pravila, ako su napisana razumljivo i jednostavno, te ako su na nenametljiv način implementirana u dnevno poslovanje postaju vrlo važan faktor uspješne organizacije poslovanja. Pokazat ćemo optimalan način izrade Radnih pravila i uputa, te ono što je još važnije kako ih implementirati u dnevni ritam tvrtke tako da ih zaposlenici ne tretiraju kao još jednu hrpu papira.

Izrada planova i nadzor nad izvršenjem
Poznato je da velika količina planova ostanu „mrtvo slovo na papiru“. Biznis zahtijeva razne dodatne akcije nužne za budućnost, a zaposlenici su opterećeni tekućim poslom i teško prihvaćaju nove i dodatne akcije koje im oduzimaju dragocjeno vrijeme.
Kako se to ne bi desilo potrebno je da planovi budu realno optimistični, s precizno opisanim akcijama, jednoznačno definiranim izvršiocima i realno definiranim rokovima.
I najvažnije, precizno definiranim načinom izvještavanja i nadzora.
Pokazat ćemo najbolje prakse vodećih kompanija, odnosno kako raditi razne vrste planova, te ono što je još važnije, kako efikasno nadzirati i gurati realizaciju- s osnovnim ciljem završetka planiranoga.

Nadzor poslovanja preko KPI- Ključnih indeksa poslovanja
Da bi znala kamo ide, uprava tvrtke mora imati jasnu sliku trenutnog stanja. Nužno je, na mjesečnoj bazi imati sažete i jasne izvještaje o procesima koji su ključni za poslovanje.
Izvještaji moraju biti alat za planiranje akcija poboljšanja, a ne teško probavljiva hrpa brojki.
Pokazat ćemo na optimalan način izrade ključnih izvještaja koji pokrivaju cijelo poslovanje, uz prikaz cijelog niza primjera dobro strukturiranih izvještaja .

Upravljanje zalihama
Nužno je zalihama upravljati na optimalan način, kako bi uz prihvatljiv volumen zaliha koje nam vežu novac, imali zahtijevanu raspoloživost sirovina i gotovih proizvoda, kao vjetar u leđa prodaji.
Pokazat ćemo načine optimalnog definiranja, upravljanja i nadzora visine zaliha.

Naplata potraživanja
Sav vaš trud da izgradite tvrtku, proizvedete i prodate kvalitetan proizvod može otići u vjetar ako ne uspijete naplatiti potraživanja ili ako ga teško naplaćujete.
Naplata potraživanja mora biti organiziran proces koji će omogućiti da na vrijeme i u potpunosti dođete do svoga novca.
Pokazat ćemo kako ustrojiti efikasan sustav naplate potraživanja, gdje se u svakom trenutku zna tko što radi i gdje su Vaša potraživanja maksimalno zaštićena

Sustav varijabilnog nagrađivanja zaposlenika
Svi pričaju da plaće ne smiju biti fiksne i da trebaju ovisiti o mjerljivom doprinosu pojedinca, ali u praksi većina tvrtki nije u stanju napraviti značajniji pomak u tome smjeru i plaće su više-manje fiksne .
Pokazat ćemo dobre i u praksi uspješno provedene modele varijabilnih plaća, bazirane na precizno definiranim mjerljivim pokazateljima.

O predavaču: Branko Duvnjak, dipl.ing.

Diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje 1989., usavršavao se na MBA studiju na ZŠEM-u u Zagrebu. Karijeru je počeo u Ericssonu gdje je desetak godina, između ostalog, vodio odjele kvalitete, tehnologije i proizvodnje. Nakon toga jednu godinu vodio je kao direktor manju prehrambenu proizvodnu tvrtku. Zadnjih 15 godina radio je kao direktor uspješne privatne proizvodne tvrtke Klimaoprema d.d., koja je pod njegovim vodstvom povećala prihode s 2 na 20 milijuna eura, broj zaposlenih s 60na više od 300, proizvodne pogone s 1.000 m2 na 16.000 m2, uz konstantno profitabilno poslovanje.

U tom dugom periodu od 15 godina, konstantno je radio na unapređenju organizacije tvrtke, kako bi optimalnim funkcioniranjem maksimalno pridonosila profitabilnom poslovanju. Efikasna i protočna organizacija poslovanja imperativ je za svaki uspješan biznis.

Završio je brojna dodatna menadžerska usavršavanja iz područja financija, prodaje i pregovaranja, strateškog planiranja, upravljanja promjenama i organizacijom, upravljanja proizvodnjom, osiguranja kvalitete kao i pedagoško psihološku izobrazbu. Trenutno je vlasnik tvrtke za poslovno savjetovanje, kroz koju djeluje kao konzultant.

Financije za inženjere i ostale nefinancijaše

Molimo kontaktirajte nas radi predbilježbe za buduće termine ili interesa za održavanje in house seminara u Vašoj tvrtki. 

Što naš seminar razlikuje od drugih?

Način prezentacije i predavač s 15-godišnjim iskustvom upravljanja financijama u proizvodnoj tvrtki s većinskim inženjerskim stručnjacima koji su prirodno većim dijelom vremena bili posvećeni nefinancijskim aktivnostima. Na temelju toga, predavač je u praksi i iz prve ruke mogao pratiti osnovne probleme s kojima se susreće tehničko osoblje u razumijevanju osnova financija koje je nužno kako bi u potpunosti razumjeli najvažnije pojmove vezane uz troškove, račun dobiti, bilancu, cash-flow i ostalo.

Kome je seminar namijenjen?

 • Inženjerima i ostalom tehničkom i nefinancijskom osoblju– kako biste potpuno shvatili osnovne financijske pojmove i procese te tako nadogradili svoje stručne kompetencije s nužnim znanjem o financijama tvrtke
 • Voditeljima sektora i odjela – svaki voditelj u tvrtki koji nije profesionalno vezan za financije morao bi imati razinu znanja o financijama na razini da suvereno razumije najvažnije financijske pojmove i procese

Cilj svake tvrtke je poslovati profitabilno.
Kako bi što učinkovitije upravljali troškovima, nužno je da voditelji i važniji zaposlenici imaju potrebna znanja o financijama.
Često je slučaj da zaposlenici, koji nemaju formalnu financijsku izobrazbu (većim dijelom tehničke struke), nedovoljno razumiju temeljne financijske procese koji su nužni za ukupno sagledavanje uspješnosti tvrtke.

Posljedično, izostaje efikasno upravljanje i kontrola troškova, što utječe na ukupan rezultat tvrtke.

Želite li na jednostavan način usvojiti temeljne pojmove iz financija, na način koji je prilagođen osobama koje nemaju formalno obrazovanje iz financija?

Želite li sagledati ukupnu sliku računa dobiti tvrtke, što na njega najviše utječe, ponajviše kroz prizmu troškova koji nastaju u dnevnom životu tvrtke?

Želite li jednostavno kao inženjer, pravnik i slično dobiti jasnu sliku o najvažnijim detaljima financijskog života tvrtke?

Kotizacija uključuje: sudjelovanje na seminaru, tiskanu skriptu predavanja, osvježenja u pauzama, konzultacije s predavačem

Seminar održavamo i kao in-house edukaciju samo za Vašu tvrtku, molimo kontaktirajte nas radi dogovora.

Opći uvjeti: Kotizacija se plaća najkasnije 5 dana prije početka seminara. Sudjelovanje je moguće otkazati najkasnije 7 dana prije seminara pisanim putem. Polaznici koji odustanu nakon toga roka ili ne prisustvuju seminaru dužni su platiti punu cijenu i nemaju pravo na povrat kotizacije. Prijavljenog polaznika može zamijeniti druga osoba. Damasa d.o.o zadržava pravo otkazivanja seminara, u tom slučaju uplaćena kotizacija se vraća u cijelosti. Potpisivanjem ove prijave prihvaćate ove opće uvjete. Podaci koje ste naveli neće biti ustupljeni trećima.

Osnovni ciljevi seminara:

 • Polaznici će na jednostavan način usvojiti znanja o temeljnim financijskim dokumentima tvrtke – Računu dobiti i Bilanci stanja
 • Sustavno ćemo obraditi sve vrste troškova tvrtke, moguće načine ušteda te će tako polaznici dobiti jasniju sliku o tome kako tvrtka ima ogroman broj troškova za koje možda nisu ni znali (ljudi obično percipiraju samo osnovne troškove – roba, plaće, režije i slično)
 • Zaposlenici, osobito u prodaji, skloni su razmišljati na način kako njihova prodaja s npr. 20–30 % RUC-a, za tvrtku znači veliki profit – ovdje ćemo ih sučeliti s velikim troškovima za koje možda ne znaju
 • Iskazani profit tvrtke podrazumijeva 100 % naplatu potraživanja, što nikada nije slučaj
 • Komercijalisti su skloni zahtijevati veće zalihe kako bi mogli bolje odgovoriti na zahtjeve kupaca, ali podcjenjuju financijski napor koji tvrtka ima zbog toga- jasno ćemo to ukazati
 • Konačni cilj je da polaznici, s jasnijom slikom računa dobiti, prolazeći kroz sve vrste troškova, u budućem radu značajnije nego do sada utječu na ukupno smanjivanje troškova- te da na pravi način sagledaju da samo svatko s maksimalnim angažmanom može doprinijeti boljem ukupnom rezultatu tvrtke

Iz sadržaja seminara: 

Bilanca tvrtke
Na jednostavan način pokazat ćemo osnovne sastavnice Bilance. Paralelno ćemo uspoređivati obitelj i tvrtku (u ranoj i kasnijoj fazi) – kako bi pojašnjenja bila što jednostavnija.
Pojasnit ćemo zašto su krediti ponekad nužni za rast tvrtke te gdje se oni nalaze u Bilanci.
Vidjet ćemo kako vlasništvo nad tvrtkom ništa ne znači ako je kapital vrlo mali, a obveze vrlo velike.

Račun dobiti
Paralelno ćemo uspoređivati obitelj i tvrtku (u ranoj i kasnijoj fazi ) – kako bi pojašnjenja bila što jednostavnija.
Koncentrirat ćemo se na sve vrste troškova, analizirati ih te vidjeti gdje su najveće mogućnosti za uštede. Prezentirat ćemo i one troškove koji nisu u fokusu, a značajni su. Pojasnit ćemo što je u stvari amortizacija.
Detaljno ćemo obraditi one troškove na koje polaznici mogu najviše utjecati.
Pojasnit ćemo zašto iskazana dobit na kraju godine ne znači da imamo toliki višak novaca na računu i zašto dobit od par postotaka od prodaje – u praksi podrazumijeva da je to rezultat oko nule.

Zalihe
Pokazat ćemo da u račun dobiti zalihe ne ulaze kada stižu na skladište, nego u trenutku kada ih prodamo, ali da unatoč tome iziskuju velika financijska sredstva – prilikom ulaska na skladište.
Mudro je zalihe držati na optimalnoj razini, kako bi zadovoljili Prodaju, a ne „ubili“ financije.

Porezi
Pojasnit ćemo PDV kao prolaznu stavku tvrtke sa stanovišta rezultata, ali kao bitnu stavku u cash-flow situaciji.
Porez na dobit, troškovi koji povećavaju poreznu osnovicu.

Bonitet tvrtke
Temeljni financijski pokazatelji koji govore o uspješnosti tvrtke.
Koje su prosječne a koje ciljane vrijednosti raznih pokazatelja: likvidnost tvrtke, profitabilnost, zaduženost, aktivnost.
Što je EBITDA, a što bruto dobit iskazana u RDG-u
Zašto je dodana vrijednost/zaposlenom (novostvorena vrijednost) najvjerodostojniji pokazatelj uspješnosti tvrtke

O predavaču: Branko Duvnjak, dipl.ing.

Diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje 1989., usavršavao se na MBA studiju na ZŠEM-u u Zagrebu. Karijeru je počeo u Ericssonu gdje je desetak godina, između ostalog, vodio odjele kvalitete, tehnologije i proizvodnje.

Nakon toga jednu godinu vodio je kao direktor manju prehrambenu proizvodnu tvrtku.

Zadnjih 15 godina radio je kao direktor uspješne privatne proizvodne tvrtke Klimaoprema d.d., koja je pod njegovim vodstvom povećala prihode s 2 na 20 milijuna eura, broj zaposlenih s 60 na više od 300, proizvodne pogone s 1.000 m2 na 16.000 m2, uz konstantno profitabilno poslovanje.

U tom dugom periodu od 15 godina, uz ostalo, vodio je financijsko poslovanje tvrtke.

Završio je brojna dodatna menadžerska usavršavanja iz područja financija, prodaje i pregovaranja, strateškog planiranja, upravljanja promjenama i organizacijom, upravljanja proizvodnjom, osiguranja kvalitete kao i pedagoško psihološku izobrazbu. Trenutno je vlasnik tvrtke za poslovno savjetovanje, kroz koju djeluje kao konzultant.

Učinkovito upravljanje proizvodnjom

Molimo kontaktirajte nas radi predbilježbe za buduće termine ili interesa za održavanje in house seminara u Vašoj tvrtki. 

Što naš seminar razlikuje od drugih?
Način prezentacije/radionice i predavač s 20-godišnjim iskustvom upravljanja proizvodnom tvrtkom i proizvodnjom. Pokazat ćemo vam optimalan način organizacije proizvodnje, temeljen na dugogodišnjem iskustvu i isprobavanju raznih varijanti – uvijek sa svrhom traženja što veće produktivnosti.Vidjet ćete brojne primjere koje možete odmah primijeniti u vlastitoj tvrtki.

Kome je seminar namijenjen?

 • Voditeljima proizvodnje, inženjerima vezanim za proizvodnju i tehnologiju, poslovođama– kako biste vidjeli u praksi isprobane uspješne metode upravljanja proizvodnjom, usporedili s vlastitima, te unaprijedili vlastitu proizvodnju
 • Direktorima i vlasnicima tvrtki – ako niste zadovoljni postojećim stanjem i mislite da vaša proizvodnja treba rast produktivnosti

Seminar za proizvođače

Primarni cilj svakog proizvodnog pogona je postići visoku produktivnost.
Kako proizvesti više – uz manji broj radnika, pitanje je koje muči voditelje proizvodnje.
Brojni su problemi koji nam otežavaju napore: nedostatak i nemotiviranost radnika, problemi sa sirovinama i zalihama, stari strojni park, nametnuti prekratki rokovi isporuke, loš informacijski sustav.

Želite li vidjeti u praksi uspješno iskušan način kako upravljati proizvodnjom na najbolji mogući način, uvažavajući sve gore navedene probleme?

Želite li vidjeti iskušane primjere i metode koje ćete moći odmah primijeniti u svojoj proizvodnji te na taj način poboljšati organizaciju i povećati produktivnost?

Kotizacija: 1.490 kn + PDV (15 % popusta za druge i ostale iz tvrtke)

Kotizacija uključuje: sudjelovanje na seminaru, tiskanu skriptu predavanja, konzultacije s predavačem, obrok i osvježenja u pauzama

Seminar održavamo i kao in-house edukaciju samo za Vašu tvrtku, molimo kontaktirajte nas radi dogovora.

Opći uvjeti: Kotizacija se plaća najkasnije 5 dana prije početka seminara. Sudjelovanje je moguće otkazati najkasnije 7 dana prije seminara pisanim putem. Polaznici koji odustanu nakon toga roka ili ne prisustvuju seminaru dužni su platiti punu cijenu i nemaju pravo na povrat kotizacije. Prijavljenog polaznika može zamijeniti druga osoba. Damasa d.o.o zadržava pravo otkazivanja seminara, u tom slučaju uplaćena kotizacija se vraća u cijelosti. Potpisivanjem ove prijave prihvaćate ove opće uvjete. Podaci koje ste naveli neće biti ustupljeni trećima.

Iz sadržaja seminara:

 • Najvažniji poslovni procesi u proizvodnoj tvrtki
 • Planiranje opterećenja kapaciteta u realnom vremenu
 • Kako mjeriti produktivnost najvažnijih procesa
 • Ispravno normiranje rada kao bitan faktor rasta produktivnosti
 • Proizvodna dokumentacija kao nužan preduvjet organizirane proizvodnje
 • Prekratki rokovi isporuke – kako upravljati procesom
 • Strojni park – mjerenje efikasnosti najvažnijih procesa
 • Strojni park – efikasno održavanje kao suport rastu produktivnosti
 • Problemi sa zalihama- proizvodnja trpi ako nemamo na vrijeme potrebnu sirovinu
 • Nedostatak radne snage u Hrvatskoj – kako pronaći dobre radnike
 • Kako dizati produktivnost uz nedovoljno motivirane radnike
 • Problemi s radnicima, način obračuna plaća uz stimulacije, disciplina
 • Alkohol – kako doći u situaciju da alkohola u proizvodnji apsolutno nema
 • Organizacija kontrole kvalitete koja omogućava proizvodnju bez grešaka
 • Sustav prijave greške – organizirani sustav koji omogućava brzo i efikasno rješavanje grešaka , uz dokumentirano definiranje preventivnih akcija
 • Izvještavanje – organizacija izvještavanja prema Upravi o najvažnijim proizvodnim parametrima na tjednoj ili mjesečnoj razini

O predavaču: Branko Duvnjak, dipl.ing.

Diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje 1989., usavršavao se na MBA studiju na ZŠEM-u u Zagrebu. Karijeru je počeo u Ericssonu gdje je desetak godina, između ostalog, vodio odjele kvalitete, tehnologije i proizvodnje. Nakon toga jednu godinu vodio je kao direktor manju prehrambenu proizvodnu tvrtku.

Zadnjih 15 godina radio je kao direktor uspješne privatne proizvodne tvrtke Klimaoprema d.d., koja je pod njegovim vodstvom povećala prihode s 2 na 20 milijuna eura, broj zaposlenih sa 60 na više od 300, proizvodne pogone s 1.000 na 16.000 m2 uz konstantno profitabilno poslovanje.

U tom dugom periodu od 15 godina, nadzirao je proizvodnju i kreirao brojne aktivnosti dizanja produktivnosti proizvodnje.

Završio je brojna dodatna menadžerska usavršavanja iz područja financija, prodaje i pregovaranja, strateškog planiranja, upravljanja promjenama i organizacijom, upravljanja proizvodnjom, osiguranja kvalitete kao i pedagoško psihološku izobrazbu. Trenutno je vlasnik tvrtke za poslovno savjetovanje kroz koju djeluje kao konzultant.

 

Efikasna organizacija naplate potraživanja

Molimo kontaktirajte nas radi predbilježbe za buduće termine ili interesa za održavanje in house seminara u Vašoj tvrtki. 

Što naš seminar razlikuje od drugih?

Način prezentacije/radionice i predavač s 15-godišnjim iskustvom direktnog vođenja procesa naplate potraživanja na turbulentnom hrvatskom tržištu, s brojnim primjerima opasnih situacija kada prijeti gubitak teško zarađenog novca. Vidjet ćete najbolja praktična rješenja kako zaštititi svoja potraživanja koja su proizašla iz dugogodišnjeg rada na problemu naplate potraživanja. Pokazat ćemo Vam kako organizirati proces naplate potraživanja u tvrtki tako da uplate od kupaca stižu redovito te da opasnost od gubitka Vaših potraživanja bude minimalna.

Kome je seminar namijenjen?

 • Komercijalistima i drugima koji direktno provode naplatu potraživanja – kako biste vidjeli osnovnu organizaciju uspješne naplate potraživanja – i mnoštvo važnih detalja koje mogu direktno primijeniti u vlastitom radu kako bi uspješnije naplaćivali potraživanja
 • Voditeljima koji se bave naplatom potraživanja – kako biste usporedili vlastiti sustav naplate potraživanja s najboljom praksom te na osnovu toga unaprijedili postojeći sustav

Vrlo često naplata potraživanja radi se bez sustavne organizacije, prepuštajući osoblju u Prodaji ili drugima da svatko na svoj način, kako zna i umije, naplaćuje potraživanja. Komercijalisti su pod pritiskom radi naplate potraživanja, a istovremeno moraju njegovati odnose s kupcima.
Posljedično, rezultati izostaju, novaca nema dovoljno i ono što je najgore – rizik od gubitka potraživanja je značajan.

Želite li, iz prve ruke, saznati kako proces naplate potraživanja vode uspješne hrvatske tvrtke koje su svjesne koliko je važno naplatiti teško zarađeni novac?

Želite li na uspješnim i dokazanim primjerima iz prakse vodećih hrvatskih tvrtki „snimiti“ model naplate potraživanja te ga na odgovarajući način primijeniti u vlastitoj tvrtki?

Kotizacija: 1.490 kn + PDV (15 % popusta za druge i ostale iz tvrtke, 10 % popusta na rane prijave do 13.11.2019.)

Kotizacija uključuje: sudjelovanje na seminaru, tiskanu skriptu predavanja, konzultacije s predavačem i osvježenja u pauzama

Seminar održavamo i kao in-house edukaciju samo za Vašu tvrtku, molimo kontaktirajte nas radi dogovora.

Opći uvjeti: Kotizacija se plaća najkasnije 5 dana prije početka seminara. Sudjelovanje je moguće otkazati najkasnije 7 dana prije seminara pisanim putem. Polaznici koji odustanu nakon toga roka ili ne prisustvuju seminaru dužni su platiti punu cijenu i nemaju pravo na povrat kotizacije. Prijavljenog polaznika može zamijeniti druga osoba. Damasa d.o.o zadržava pravo otkazivanja seminara, u tom slučaju uplaćena kotizacija se vraća u cijelosti. Potpisivanjem ove prijave prihvaćate ove opće uvjete. Podaci koje ste naveli neće biti ustupljeni trećima.

Iz sadržaja seminara:

 • Kako organizirati efikasan proces naplate potraživanja u tvrtki
 • Kako prepoznati visokorizične kupce, tj. kupce kod kojih postoji značajna mogućnost gubitka novca i kako se postaviti prema njima – provjera boniteta na brz i jednostavan način
 • Kako adekvatno osigurati potraživanja
 • Prednosti i mane različitih instrumenata osiguranja naplate: garancija banke, akreditiv, mjenica, zadužnica
 • Zadužnica i zadužnica s osobnim jamstvom – precizne upute što i kako raditi kako bi se maksimalno iskoristile kao učinkovito sredstvo osiguranja potraživanja
 • Treba li i kada pustiti zadužnicu na naplatu – vječita dilema kako ne izgubiti kupca
 • Definiranje precizne upute kako provoditi naplatu potraživanja – tko, što i kada radi
 • Definiranje limita – u novčanom iznosu i danima kašnjenja
 • Pisane opomene – način, sadržaj i dinamika slanja
 • Problematični i teški kupci – kako se nositi s njima
 • Kako riješiti najteže probleme, a ne izgubiti kupca
 • Kontroling cijeloga procesa tako da Uprava ima precizan uvid u situaciju s naplatom potraživanja
 • Što poduzeti kada dođemo do zida
 • Najučinkovitiji pravni koraci – što i kada poduzeti

O predavaču: Branko Duvnjak, dipl.ing.

Diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje 1989., usavršavao se na MBA studiju na ZŠEM-u u Zagrebu. Karijeru je počeo u Ericssonu gdje je desetak godina, između ostalog, vodio različite odjele i sektore. Nakon toga jednu godinu vodio je kao direktor manju prehrambenu proizvodnu tvrtku.

Zadnjih 15 godina radio je kao direktor uspješne privatne proizvodne tvrtke Klimaoprema d.d., koja je pod njegovim vodstvom povećala prihode s 2 na 20 milijuna eura, broj zaposlenih sa 60 na više od 300, proizvodne pogone s 1.000 m2 na 16.000 m2, uz konstantno profitabilno poslovanje.

U tom dugom periodu od 15 godina, direktno je vodio i nadzirao proces naplate potraživanja.

Završio je brojna dodatna menadžerska usavršavanja iz područja financija, prodaje i pregovaranja, strateškog planiranja, upravljanja promjenama i organizacijom, upravljanja proizvodnjom, osiguranja kvalitete kao i pedagoško psihološku izobrazbu. Trenutno je vlasnik tvrtke za poslovno savjetovanje kroz koju djeluje kao konzultant.